2016 usuwa się w cień, ale nie pozostaje bez echa w 2017

Rok 2017 będzie przełomowy, ale zanim zdradzę, co nas czeka, przedstawię kilka słów podsumowania, bo grzechem byłoby pominięcie tego, co wydarzyło się w 2016.

W minionym roku 2016 firmy clickcommunity i edrone – spółka, w której jestem Co-founderem, osiągnęły 7 mln przychodu netto. Na nasz sukces pracowało aż 70-ciu utalentowanych pracowników. Największy wzrost osiągnęliśmy w ostatnich miesiącach roku, co już było zapowiedzią przełomu, który nastąpi w 2017. Firmy tylko w listopadzie wystawiły faktury na 850 tysięcy złotych netto. edrone pozyskał 100 bardzo zadowolonych klientów abonamentowych i dokonał niesamowitej rzeczy, stworzył własną kategorię produktu, ale jeżeli porównamy go do systemów marketing automation, to mamy najlepsze rozwiązanie dostępne teraz na świecie!

Piszę to, w co wierzę, bo tylko z takim podejściem osiągniemy globalny sukces, a nie mam cienia wątpliwości, że edrone jest produktem globalnym. Click community obsługuje social media dla ponad 80 marek, także globalnie. Nie zamykamy się na możliwości, jakie stoją przed nami. Jesteśmy zdolni wygrać każdy przetarg na obsługę każdej marki. W ostatnim kwartale udało się też wprowadzić na rynek 3 „markę”, jest nią Rahim Blak. Nie miałem pojęcia o istnieniu tego rynku. W rekordowym miesiącu osiągnąłem 15 tysięcy złotych przychodu, jako prelegent na konferencjach. Wcześniej płaciłem, żeby wystąpić i podzielić się tym, czego nauczyło mnie prowadzenie firmy. Zająłem Pierwsze miejsce wśród prelegentów na „Nowy Kongres Online Marketing Polska” i Pierwsze miejsce na “In Digital Marketing”. Utwierdziło mnie to w tym, że mam pomysł na dobre publiczne prezentacje. Aby być wiarygodnym, muszą za mną stać dowody pracy i sukcesy naszych firm, które pozostają dla mnie priorytetem! W myśl zasady #JestemPraktykiemNieCoachem.

Cele na rok 2017 to #Przełom i #SkokowyRozwój!

1. Przyciągniemy 150 utalentowanych osób i zatrudnimy na umowę o pracę w click community + edrone + click apps. Stworzymy dobre warunki pracy i rozwoju. Największy nacisk położę na szkolenia.

2. Pozyskamy 1000 klientów abonamentowych w edrone i rozpoczniemy ekspansję zagraniczną w drodze do budowy globalnego lidera.

3. Osiągniemy 14 milionów przychodu w grupie za 2017 rok.

4. Sprzedam 10 tysięcy egzemplarzy Książki „Social Networking”, ale wcześniej ją napiszę i wydam.

5. Rahim Blak będzie zarażał entuzjazmem, wiedzą, długimi postami, contentem video, udziałem w najlepszych konferencjach w kraju i za granicą – #ArtystaBiznesu:)

6. Click community będzie już nie tylko największą, ale przede wszystkim najbardziej innowacyjną agencją social media w Polsce! Kluczowe kierunki rozwoju branży social media to social video marketing, influencer marketing, social CRM i performance social ADS. Te kompetencje będziemy cały czas rozwijać.

Będę uczciwym przedsiębiorcą! Nasze firmy będą płacić podatki i ZUS-y. Jakość firmy zależy od otoczenia w którym powstaje. Ludzi, edukacji, infrastruktury, to wszystko jest dobrem wspólnym, na które powinniśmy pracować. Nie będziemy narzekać na to, na co nie mamy wpływu. Przy każdej okazji będziemy pomagać potrzebującym.

Naszym celem nie jest zarabianie dla właścicieli, ale zarabianie, aby mieć środki na realizację celów, dostarczanie wartości klientom, spełnianie ambicji, rozwój ludzi, tworzenie miejsc pracy. Firma zawsze była dla mnie projektem społecznym w służbie wszystkim. Jeżeli się wzbogacimy, to po to, aby dalej inwestować, pomagać, tworzyć.

chatbot